OrtopediePříběh

Od mládí jsem sám provozoval závodní sport. Právě toto bylo důvodem, proč jsem si po absolvování lékařské fakulty vybral ortopedii a traumatologii, jako základní atestační obor medicíny. Postupem času jsem zjistil, že péče o pacienty s poruchou pohybového aparátu nekončí vždy na operačním sále, a proto jsem se začal zabývat oborem tělovýchovného lékařství. Využitím znalostí z obou těchto oborů se snažím doporučit svým pacientům individuální léčebný plán, aby je pohyb nebolel a dělal jim radost.


Zabývám se konkrétně těmito oblastmi:

Poruchami pohybového aparátu:

Jednou z limitací pohybu je porucha pohybového aparátu, ať už důsledkem úrazu nebo chronickým jednostranným přetížením. V ortopedické ambulanci využívám k upřesnění diagnózy a cílené terapii ultrazvukového přístroje. V léčbě nabízíme moderní biologické terapeutické postupy (aplikace obohacené plazmy, aplikace kyseliny hyaluronové).

Artroskopické operační zákroky

V návaznosti na diagnostiku poruch pohybového aparátu provádím miniinvazivní složité i rekonstrukční artroskopické operace velkých kloubů. Pomocí artroskopických operací jsme dnes schopni šetrně a cíleně zasáhnout a ošetřit prakticky celé spektrum poškození velkých kloubů - např. nestability kloubu, chrupavčité léze povrchu, poškození šlach a vazů kolem kloubu.

Prevencí úrazu a poškození zdraví nevhodnou pohybovou aktivitou:

Cílem preventivního vyšetření je stanovit rizika nového zranění či obnovy nedohojeného poranění u sportovce. Tato rizika lze určitými funkčními testy, klinickým vyšetřením a znalostí anamnézy sportovce určit a takovýmto stavům úspěšně předcházet. Každý rekreační i výkonnostní sportovec by měl znát své zdravotní limity a svá rizika, aby nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou neohrožoval své zdraví.

Vzdělání

 • Karlova univerzita v Praze, II. Lékařská fakulta, doktorské studium - obor experimentální chirurgie 2014 - nyní
 • Karlova univerzita v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové 1997 - 2004
 • Ludwig-Maximilians-Universität in München, Praktisches Jahr 2002 - 2003
 • Gymnázium Teplice 1993 - 1997

Postgraduální vzdělání

 • Atestace v oboru tělovýchovného lékařství 2016
 • Atestace v oboru ortopedie a traumatologie 2010
 • Licenční kurz sportovní medicíny 2009 – 2011
 • Kurz manuální medicíny 2009 – 2011

Odborná praxe

 • Oddělení sportovní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - primář oddělení od 2016 – nyní
 • Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní a.s. - odborný lékař ortopedického oddělení od 2004 - nyní
 • Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem od 2011 - nyní
  odborný lektor pro obor tělovýchovného lékařství
 • Odborná stáž – Úrazová nemocnice Graz - Rakousko 2006

Člen odborné společnosti

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně: Česká společnost pro regenerativní medicínu