Tělovýchovné lékařstvíPříběh

Od mládí jsem sám provozoval závodní sport. Po atestaci z ortopedie jsem si vybral tělovýchovné lékařství, nebo-li sportovní medicínu (jak je tento obor ve světě nazýván), jako nadstavbový obor vzdělání lékaře. Bylo to logické vyústění mé snahy komplexně léčit a pečovat o sportovce všech věkových kategorií.


Zabývám se konkrétně těmito oblastmi:

Prevencí poškození zdraví nevhodnou pohybovou aktivitou:

Cílem preventivního vyšetření je stanovit individuální limity jednotlivce vzhledem k pohybové aktivitě v jakémkoliv věku (od dítěte po seniory). Na základě vyšetření v ambulanci sportovního/ tělovýchovného lékaře, s pomocí vhodného zátěžového testu, jsem schopen určit a doporučit druh a intenzitu pohybové aktivity jednotlivce. Každý rekreační i výkonnostní sportovec by měl znát své zdravotní limity, aby nevhodně zvolenou a nepřiměřenou sportovní aktivitou neohrožoval své zdraví.

Určení rizika náhlého srdečního úmrtí

Cílem vyšetření tělovýchovným lékařem je rozpoznat rizika náhlého srdečního úmrtí u sportovce. Sportovní tělovýchovně-lékařská prohlídka je v současnosti povinná u vrcholových sportovců (reprezentanti, výkonnostní sportovci v centrech mládeže), dále je doporučena všemi sportovními svazy jednou ročně u výkonnostních sportovců od mládežnických družstev a v neposlední řadě je doporučena u sportovně aktivních lidi ve věku nad 35 let. K určení kardiovaskulárních rizik u danného sportovce používáme zátěžový test - bicyklovou ergometrii s monitorací kardiovaskulárních parametrů po celou dobu testu (EKG, tlak krve, saturaci krve atd.).

Vrcholoví a registrovaní sportovci:

Ambulance Centra zajišťují péči o jednotlivce i celá mládežnická družstva různých sportovních odvětví. Naše zařízení je v okresu Teplice jediné, které zajišťuje v tomto rozsahu specializovanou preventivní a léčebnou zdravotní péči o sportující populaci (závodní a vrcholové sportovce všeho věku, studenty škol se sportovním zaměřením, sportovce v SCM). Díky atestaci z oboru tělovýchovného lékařství mohu vydávat potvrzení a zdravotní posudky dle zákona 391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Vzdělání

 • Karlova univerzita v Praze, II. Lékařská fakulta, doktorské studium - obor experimentální chirurgie 2014 - nyní
 • Karlova univerzita v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové 1997 - 2004
 • Ludwig-Maximilians-Universität in München, Praktisches Jahr 2002 - 2003
 • Gymnázium Teplice 1993 - 1997

Postgraduální vzdělání

 • Atestace v oboru tělovýchovného lékařství 2016
 • Atestace v oboru ortopedie a traumatologie 2010
 • Licenční kurz sportovní medicíny 2009 – 2011
 • Kurz manuální medicíny 2009 – 2011

Odborná praxe

 • Oddělení sportovní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - primář oddělení od 2016 – nyní
 • Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní a.s. - odborný lékař ortopedického oddělení od 2004 - nyní
 • Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem od 2011 - nyní
  odborný lektor pro obor tělovýchovného lékařství
 • Odborná stáž – Úrazová nemocnice Graz - Rakousko 2006

Člen odborné společnosti

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně: Česká společnost pro regenerativní medicínu