MUDr. Pavel NeckařPříběh

Od mládí jsem sám provozoval závodní sport. Právě toto bylo důvodem, proč jsem si po absolvování lékařské fakulty vybral ortopedii a traumatologii, jako základní atestační obor medicíny a následně tělovýchovné lékařství jako nadstavbový atestační obor. Využitím znalostí z obou těchto oborů se snažím doporučit svým pacientům individuální léčebný plán, aby je pohyb nebolel a dělal jim radost. Preventivními sportovními prohlídkami se snažím určit zdravotní rizika sportovce jak v oblasti pohybového aparátu, tak kardiovaskulárního systému. Cílem těchto prohlídek a zátěžového testu je odhalit zdravotní rizika sportovce a doporučit mu vhodnou léčbu či prevenci, aby k nedošlo k poškození zdraví.


Vzdělání

 • Karlova univerzita v Praze, II. Lékařská fakulta, doktorské studium - obor experimentální chirurgie 2014 - nyní
 • Karlova univerzita v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové 1997 - 2004
 • Ludwig-Maximilians-Universität in München, Praktisches Jahr 2002 - 2003
 • Gymnázium Teplice 1993 - 1997

Postgraduální vzdělání

 • Atestace v oboru tělovýchovného lékařství 2016
 • Atestace v oboru ortopedie a traumatologie 2010
 • Licenční kurz sportovní medicíny 2009 – 2011
 • Kurz manuální medicíny 2009 – 2011

Odborná praxe

 • Oddělení sportovní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - primář oddělení od 2016 – nyní
 • Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní a.s. - odborný lékař ortopedického oddělení od 2004 - nyní
 • Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem od 2011 - nyní
  odborný lektor pro obor tělovýchovného lékařství
 • Odborná stáž – Úrazová nemocnice Graz - Rakousko 2006

Člen odborné společnosti

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně: Česká společnost pro regenerativní medicínu